Het laatste nieuws De bewoners De Schoonoordtuin Stage Schoonoordtuin fotos - video  
 
       

Ex-voorzitter Stichting Schoon Oord weigert medewerking
Sept 2015 - De voormalige Stichting Schoon Oord weigert bij monde van de ex-voorzitter de heer Johannes O. de verleende jaarlijkse forse subsidie van woningcorporatie Havensteder voor het onderhoud van de Schoonoordtuin over te dragen aan de nieuwe tuinvereniging "De Schone Lei", dit ondanks aandringen en verzoek van woningcorporatie Havensteder, bewoners rond de tuin en het nieuwe bestuur van de vereniging.
Deze nieuwe vereniging die door Havensteder, gemeente en bewoners is opgericht naar aanleiding van vele klachten over het autoritaire en onacceptabele gedrag van de oude stichting en haar bestuursleden, is nu niet in staat de tuin goed te onderhouden daar de ex-voorzitter weigert de boeken te openen en het nog aanwezige geld over te dragen aan de vereniging.
Het waarom roept bij steeds meer omwonenden vragen op en doet vermoeden dat geruchten die al lange tijd rondgaan wel eens waar zouden kunnen zijn.
Het is iedereen wel duidelijk dat er de laatste jaren heel weinig geld is besteed aan het onderhoud van de tuin.
Meer info over de tuin en de nieuwe vereniging: www.tuinverenigingdeschonelei.nl
Doci Bak


Stichting Schoon Oord gaat voor eigenbelang
Het lijkt erop dat niemand in de Schoonoordtuin in de gaten heeft wat er staat te gebeuren als de huidige stichting Schoon Oord en dan met name de voorzitter de heer Johannes O. na alle klachten en perikelen niet het veld ruimt om daarmee de weg te openen voor een frisse blik en aanpak van de Schoonoordtuin. Uitsluitend na het opstappen kunnen bewoners op eigen initiatief verder. Als er niets veranderd kan je ervan overtuigd kan zijn dat een derde externe partij het roer zal overnemen en de richting in de Schoonoordtuin zal gaan bepalen. Niet nu, maar zeker in het voorjaar zal dit gaan gebeuren. De stichting zelf is hier al geruime tijd van op de hoogte, maar slechts het zelfbelang telt. De bewoners zullen hier niet echt blij mee zijn. Met dank aan de voorzitter en aan de stichting Schoon Oord.


Bewonersparticipatie gewenst, maar niet door Stichting Schoon Oord
Stichting en de tuinmedewerkers hebben een mooie tuin neergezet. het blijft altijd moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. Het is echter erg jammer dat er een zeer moeizame verhouding is tussen de vertegenwoordiger van de stichting en een groot aantal bewoners. Met als resultaat dat de stichting geÔsoleerd is geraakt en veel bewoners zich van de tuin hebben afgewend. Een observatie van een stichting van buitenaf heeft aan het licht gebracht dat de (vrijwillige) bewonersparticipatie zeer gering tot nihil is en de tuin slechts wordt gebruikt door een klein select groepje. Gelukkig is er nu toch een aantal gebruikers en bewoners van de tuin die wat meer leven en gezelligheid willen en het zat zijn dat 1 persoon de gang van zaken bepaalt.
Er is nog nooit iets voor de bewoners georganiseerd volgens een bewoner, uitsluitend feestjes voor het bestuur, dat moet maar eens veranderen.

Bij "Het laatste nieuws" wordt je op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in de pas opgerichte BV Schoonoord.


Interview op 21 maart 2014 om 12.00. Wees erbij en meld je aan via de site
Doki Bac heeft de bewoners rond de Schoonoordtuin uitgenodigd deel te nemen aan een interview/gesprek over het binnenterrein tussen de Bloklandstraat en de Schoonoordstraat. Wil je erbij zijn en meepraten meld je dan even aan via de site.  In principe vind het interview plaats in de Schoonoordtuin, maar bij slecht weer zoeken we een andere locatie. Alleen als je bent aangemeld kan je hiervan op de hoogte worden gebracht.
Aanwezig zullen zijn:
Doki Bac (interviewster, internetjournalist)  -  Dick Jacobs, beeldend kunstenaar  -  Een bewoner uit de Schoonoordstraat ( op eigen verzoek geen naamsvermelding)  -  De heer Dingemans, journalist/redactiemedewerker van 010rotterdam.nl  -  De beheerder van de wijksite rotterdamoudenoorden.nl


Over de Schoonoordtuin en het gebruik
Volgende week dinsdag 3 september tussen 10.00 en 11.00 vindt er een interview plaats (+ foto's) in de Schoonoordtuin over de tuin en het beheer en de problemen en wensen van de bewoners. Dit interview zal t.z.t. worden geplaatst op de website van het Oude Noorden.


Stammetjes in gebruik als "amfibieŽn hotel"
Een insectenhotel of insectenmuur is een constructie die onderdak kan bieden aan insecten. Het is een door de mens met natuurlijke materialen vormgegeven overlevingsplaats. Bij Dick in de tuin staat een dergelijke constructie.

Veel insecten zijn voor mens en milieu heel nuttig; ze bestuiven bloemen en zorgen voor een ecologisch evenwicht door schadelijke insecten te bestrijden. Daarnaast maken deze nuttige insecten een belangrijk deel uit van de ecologische kringloop, ook in de tuin!
Door het verstoren van het natuurlijke leefgebied van bijvoorbeeld wilde bijensoorten en gaasvliegen, is het aantal natuurlijke nest- en overwinterplekken aanzienlijk verminderd.
Het Insectenhotel biedt nuttige insecten in de zomer een nest- en rustplaats, in de winter dient het als een geschikt winterkwartier. De nuttige insecten nestelen zich naar hun eigen behoeften in een van de verschillende "kamers". Bron: ecostyle.nl


Hetzelfde verhaal geldt ook voor de amfibieŽn in de tuin. Vaak wordt er geklaagd over de vele naaktslakken, zorg dan goed voor de beesten die deze slakken eten. Kikkers, padden en salamanders en ook egels hebben plekken nodig waar ze kunnen vertoeven in de zomer en waar ze kunnen overwinteren.
Het is mooi om te zien dat het "amfibieŽn hotel" aan de rand van het pleintje nu ook werkelijk wordt gebruikt door de kikkers en salamanders in de tuin. De stammetjes zijn zo gestapeld dat er allerlei grotere en kleinere ruimtes ontstaan. Elk jaar als we weer wat stammetjes hebben door snoeiwerk wordt deze plek wat uitgebreid.


De Schoonoordtuin
Afgelopen jaren waren de fruitbomen en bessenstruiken er niet best aan toe. Elk voorjaar van boven tot onder vol met luis en rupsen. Hetzelfde geldt ook voor de rozenstruiken. Gebrek aan voeding en de juiste verzorging zijn de oorzaak van diverse ziektes in de bomen en struiken. De bessenstruiken waren al na enkele weken volkomen kaal, de rozen verschrompeld,  uitgeschoten en ook onder de luis. Bij het testen van de grond door een stagiaire van Wageningen UR is gebleken dat de grond bij de fruitbomen en bessenstruiken erg arm is en hoognodig bemest en bekalkt dient te worden. Verder bleek van verzorging (behalve zo nu en dan wat snoeien) geen sprake. Een bewoner heeft op eigen initiatief grondverbeterende maatregelen genomen zodat mogelijk dit jaar (2013) een verbetering zichtbaar is. Ook is een compostwormenkweekplaats gerealiseerd en wordt er gewerkt aan een kweek van larven van het lieveheersbeestje om de luizenplagen te bestrijden.


Hoe zit het nu hier en daar in Rotterdam met de binnentuinen

Stimuleringsfonds voor Architectuur beoordeelt Doornroosje positief
Dit nieuwe jaar kunnen we met Stichting Tussentuin dan werkelijk van start gaan met het onderzoek Doornroosje. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur heeft zich officieel positief uitgelaten over de uitwerking van de eerder verkregen startsubsidie.
"De commissie vindt de maatschappelijke betrokkenheid van de ontwerpers in de praktijk lovenswaardig. Daarnaast spreekt ze haar waardering uit over de betrokken deskundigheid en verwacht dat deze een betekenisvolle bijdrage zal leveren aan ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken."
Naast de verkregen subsidie van het Stimuleringsfonds hebben ook Deelgemeenten Noord, Centrum en Kralingen-Crooswijk, GGD Rotterdam en corporaties Havensteder en Woonstad financiering toegezegd, waardoor het onderzoek werkelijk kan worden gestart.

De eerste afspraak voor analyse van de Schoonoord Tuin in Rotterdam Noord stond al begin januari gepland!


Stichting Tussentuin
Het opstarten, inrichten en onderhouden van een collectieve tuin is lang niet altijd even eenvoudig. Zo zijn er vaak verschillende belangengroepen bij betrokken, ieder met een eigen agenda. Participatie speelt daarin een belangrijke rol. Maar hoe pak je dat aan? Welke functionele en ruimtelijke ingrepen zijn nodig om een tuin goed te laten functioneren? En hoe zorg je ervoor dat het nodige onderhoud past bij de betrokkenen?
Er zijn talloze voorbeelden van goede collectieve tuinen, maar de kennis hierover ligt vaak in de tuinen zelf opgesloten. Stichting Tussentuin doet onderzoek naar deze tuinen om de kennis bovenwater te halen en te bundelen.


Gaffelstraat
De binnentuin op het garagedek aan de Gaffelstraat heeft een metamorfose ondergaan. Het teveel aan groen is weggehaald, zo komt er meer licht binnen. Ook zijn de grote bakken (5x5 m) met aarde en planten in iedere tuin opgevuld met zand en tegels. Bewoners hebben nu meer bewegingsvrijheid en kunnen hun tuin naar eigen wens inrichten. Woonstad heeft afspraken gemaakt met bewoners over het onderhoud. Zij gaan ervoor zorgen dat de tuin in de toekomst schoon, heel en veilig blijft.


Binnenterrein wordt moestuin
In opdracht van woningcorporatie De Nieuwe Unie wordt gewerkt aan een voorstel voor een binnenterrein in Rotterdam-Zuid. Transformers (Robbert de Vrieze en Iris de Kievith) onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor een collectieve moestuin in een van de armste wijken van de stad, en de manier waarop deze tuin kan bijdragen aan het versterken van (de verborgen specialiteiten van) het netwerk van lokale ondernemers. Daarvoor denken mee: Dennis Kaspori van Freehouse/Vakmanstad voor de sociaal-economische aspecten, en Bas de Groot en Cťsare Peeren van Eetbaar Rotterdam/Stadslandbouw voor de sociaal-ecologische kant.


 

Biologisch tuinieren met een glaasje wijn: Wijnieren, een hit in Rotterdam

▲Top


Een nieuwe trend voor het eerst gezien in Rotterdam is wijnieren. Een bont gezelschap liet zich op de eerste zonnige dag, 17 februari 2013, niet ontmoedigen door de temperatuur en nam de ecologische tuin van een beeldend kunstenaar in Rotterdam Noord onderhanden. Om enige moed te verzamelen werd vooraf een glaasje rode wijn genuttigd. Na een zeer korte, doch grondige inspectie van de tuin werd besloten in de luwte en in de zon een tweede glaasje rode wijn te nuttigen, een mooie Bourgogne premier cru. Een perfecte afsluiting van deze eerst wijnierdag waarvan ik weet dat er nog vele zullen volgen gezien het enthousiasme van de deelnemers.
Wijnieren, een absolute aanrader. www.wijnieren.nl
 
 
Binnenkort misschien artikelen over door bewoners geuite bezwaren en opmerkingen:

▲Top


Regentenvirus slaat toe in de Schoonoordtuin

Bestuurders nemen tuinbaantje wel erg serieus, vermeldingen op de CV's geen uitzondering

God's lof op God's akker, oftewel het Staphorster model

Bomen verdwijnen, bomen vergaan, behalve die ene, die blijft staan

Bewoners zijn de Stichting zat

Er is mij gevraagd een bijdrage te leveren door te schrijven over de Schoonoordtuin. Daarvoor heb ik relevante en correcte informatie nodig. Wie helpt en informeert mij verder:
Wat is er waar van het verhaal dat de kern van de stichting al sinds de oprichting uit dezelfde personen bestaat en dat al deze personen een eigen stuk tuin hebben geclaimd terwijl stukken tuin waar bewoners reeds aan het tuinieren waren werden toegevoegd aan het grote geheel met de opmerking "het is niet langer toegestaan prive stukjes/hobby's te hebben in de binnentuin" De door de stichtingsleden toegeŽigende stukken tuin werden vervolgens met hagen en hekjes afgezet. We spreken 1993/1994. In de grote binnentuin heeft vervolgens elk bestuurslid de ruimte gekregen zijn hobby te beoefenen.

Heeft u aanvullende informatie voor mij over dit "gerucht", of andere interessante verhalen, dan verzoek ik u mij deze te doen toekomen. Ik heb gemerkt dat er weinig mensen rond de Schoonoortuin bereid zijn open en vrijuit te spreken. Ik kan u garanderen dat alle informatie met discretie en volstrekt anoniem zal worden behandeld. In artikelen of verhalen zal niet aan uw naam of op andere wijze aan u persoonlijk worden gerefereerd.

Artikelen door: Doki Bac, internetjournalist
 


 
Binnenkort een reisje door het roemruchte verleden:

▲Top


Bestuursleden wijzen bewoners terecht, geheimhoudingsplicht bij gesprekken met bestuurders, geheimhoudingsplicht correspondentie, privť feestjes op kosten van de Stichting en andere lullige en onverwachte zaken. Doki Bac zoekt het misschien nog voor u uit.
 

Artikelen door: Doki Bac, internetjournalist
 

  
Algemene informatie over de Schoonoordtuin
info@schoonoordtuin.nl

Contactpersoon voor de Schoonoordtuin en de website
dick@schoonoordtuin.nl

Heb jij leuke verhalen, ervaringen leuk of niet, of nieuwtjes, of wensen voor de Schoonoordtuin? Laat dit ons dan weten.
info@schoonoordtuin.nl
Met dank aan:

010iT.nl voor de domeinregistratie en hosting van de website voor het komende jaar 2014

Dick Jacobs voor het onbeperkt gebruik van de foto's van de Schoonoordtuin.

Bewoners voor de tekstuele bijdragen en "talk of the day"

Ook voor 2014 wordt de website bijgehouden door een stagiaire van het leerbedrijf SDV (Stichting Duurzaam Verder)
Voor de inhoud van de website zijn we afhankelijk van de bijdragen van bewoners.

Het allerbelangrijkste voor de Schoonoortuin zijn de wensen en de ideeen van de bewoners voor de tuin. Tot nu toe was er eigenlijk niets mogelijk. Wij gaan proberen daar verandering in te brengen. De tuin is er voor en door de bewoners. Tot nu toe is daar geen sprake van geweest met als gevolg veel negativiteit naar de zelfbenoemde beheerder toe.

De tuin moet niet langer alleen voor een klein gezelschap c.q. het stichtingbestuur plezierig zijn. Vanaf nu "bewoners voor"

Kom op met jouw wensen en ideeŽn voor de Schoonoordtuin

Contactpersoon voor de website en de Schoonoordtuin. Vanaf nu kunt u mailen naar dick@schoonoordtuin.nl
 


Bewonersvereniging Schoonoordtuin (BV Schoonoord) heeft een nieuwe site www.bvschoonoord.nl